Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

1. Mục đích và phạm vi thu thập: 

Chúng tôi có thể thu thập thông tin về số lần viếng thăm, bao gồm số trang bạn xem, số links (liên kết) bạn click và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến trang web chúng tôi.

2. Phạm vi sử dụng:

  • Cung cấp thông tin về sản phẩm, dịch vụ đến khách hàng;
  • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản hoặc các hoạt động giả mạo;

3. Thời gian lưu trữ thông tin:

Dữ liệu cá nhân sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. http://v-service.vn/ không thu thập thông tin cá nhân của thành viên vì thế thông tin sẽ không tồn tại trên máy chủ của v-service.vn.
 

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân:

v-service.vn và các bộ phận liên quan đến việc hỗ trợ và thực hiện hợp đồng với người tiêu dùng.
 

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình:

Hotline: 0973286789

Địa chỉ:  Số 29A1 Trần Bình Trọng, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội

Email: vservice.vn@gmail.com

 

6. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin. 

Người tiêu dùng có quyền gửi khiếu nại về người bán như chất lượng sản phẩm, vận chuyển, tốc độ cung cấp… đến cho v-service.vn thông qua email: vservice.vn@gmail.com. Khi tiếp nhận những phản hồi này, v-service.vn sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của người tiêu dùng, chúng tôi sẽ có những biện pháp xử lí triệt để và kịp thời
 

7. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo 

Người tiêu dùng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin đến địa chỉ Công ty hoặc qua email.

Email: vservice.vn@gmail.com

Công ty có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội dung được phản ánh.

Thời gian xứ lý phản ánh là 15 ngày.